Kategori: YOL Dergi

Anasayfa YOL Dergi
Kapitalizm Gezegeni Çürütüyor: İklim Krizi
Yazı

Kapitalizm Gezegeni Çürütüyor: İklim Krizi

Bu yazı, YOL Dergisi 9. sayısında yayınlanmıştır. Ülkemizdeki ekolojik canlılığın ve doğrudan halkın evini, canını, birikimini kaybettiği felaketlerin ardında hem ekolojik kriz hem de iktidarın rantçı politikaları yatıyor. Üstelik yangınların önlenemeyip gitgide daha fazla artmasının doğrudan sebebi de ülkede tüm kurumlar üzerine çökmüş yandaş ve rantçı kadrolar. Pandemi ile çalkalanan dünyada, küresel bir diğer problem...

Yeni Feminist Dalga ve SOL
Yazı

Yeni Feminist Dalga ve SOL

YOL Dergi 8. Sayısından alınmıştır. Tüm dünyada son yıllarda kadın direnişleri gündemde. Latin Amerika’nın kürtaj hakkı direnişleri ve feminist grev çağrılarıyla büyüyen küresel kadın hareketi hem sol hem de feminist hareket için yeni imkanlar doğuruyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde yükselen ve geri çekilen direniş hareketlerinin içinden geçerken dönüştürücü bir sol harekete henüz varılabilmiş değil. Ancak şunu...

KÜRESELLEŞME YANILSAMALARININ GÖLGESİNDE EMPERYALİZM
Yazı

KÜRESELLEŞME YANILSAMALARININ GÖLGESİNDE EMPERYALİZM

Emperyalizm konusu son yıllarda sol hareketler açısından en önemli “teorik” tartışmaların başında geliyor. Aslında emperyalizm kavramı özellikle bizim gibi emperyalizme bağımlı ülkeler solu açısından her zaman önemli bir tartışma ve ayrışma noktası olagelmiştir. Ancak küreselleşme yanılsamaları nedeniyle son dönemlerde çok daha önemli ve sadece teorik değil aynı zamanda politik güncel bir tartışmanın da önemli bir...

Sol
Yazı

SOLUN YOLU

Altı ay kadar önce Çin’de ortaya çıkan bir virüs kısa süre içinde bütün dünyaya yayılarak insanlığı büyük bir felakete sürüklüyor; ve kapitalist sistemlerin bütün insani değerlere yabancılaşmış halini bir kere daha gözler önüne sererek derinden sarsmaya devam ediyor. İktidarın herhalde ekonomik krize çare bulmak için bir tür pazarlık silahı olarak Yunanistan sınırına yığdığı göçmenlerle, Suriye...

Kriz Pandemi
Yazı

Yol Ayrımındaki Dünyada GERÇEK DEVRİMCİ MÜCADELE

Varlığını küresel planda hissettiren bir salgının bütün dünyayı etkisi altına alması büyük bir krize yol açtı. Emperyalist-kapitalist sistemin merkez ülkelerinde kitlesel ölümlerin gündeme gelmesi, sağlık sisteminin çöküşe sürüklenmesi üretimin ve buna bağlı olarak tüketimin yavaşlaması krizin derinleşmesine kaynaklık etti.  Covid 19’un yarattığı sonuçlar 2008’den beri derin bir krize içinde olan neo-liberal politikalar açısından da tam...

Serveti Yeniden Dağıt! Güvence Toplumunu İnşa Et!
Yazı

Serveti Yeniden Dağıt! Güvence Toplumunu İnşa Et!

M. SİNAN MERT “CSFB’nin Küresel Servet Raporu’na göre ‘Yüksek ve Ultra Yüksek Gelir Grubuna’ mensup 47 milyon yetişkinin (toplam yetişkin nüfusun %1’i) toplam serveti 158 trilyon ABD Doları. Bu rakam hesaplanan toplam küresel servetin %44’ü! Raporun hesabına göre, yerkürede yaratılan servetin %35’i, yetişkin nüfusun %1’inin kontrolünde. Buna karşı nüfusun %57’si servetin sadece yüzde2’sini alabiliyor.” Dünyanın...

Politik Durum: “Gerçek Ötesi” Dönem
Yazı

Politik Durum: “Gerçek Ötesi” Dönem

MEHMET YILMAZER Sanatta “gerçek üstücülük” iki dünya savaşı arasında ortaya çıkmıştı. Dadaistler ilk adımları attılar.  1924’de Andre Breton, Sürrealizm Manifestosu’nu yayınladı. Uzun süren Avrupa Ortaçağı’ndan sonra insanlara yeryüzünde cennet vadeden kapitalizmin yıkıma sürüklendiği bu yıllarda insan düşüncesi aklın sınırlarını zorlamaya başlamıştı. Tanrıdan sonra ‘Akıl’a güvenen insanlık büyük bir yıkımla yüz yüze gelince gerçeklikten koptu. İki...