SOL Parti’den Şeker Raporu ve Şeker’de Yıkım Haritası

SOL Parti’den Şeker Raporu ve Şeker’de Yıkım Haritası

SOL Parti, artan şeker fiyatları ve açıklanan şeker ithalatının ardından bir Şeker Raporu açıkladı. Raporda, şekerde yaşanan krizin ve pahalılığın sebebi özelleştirme olarak belirlenirken, bir de Şeker’de Yıkım Haritası paylaştı. Haritada özelleştirmenin yarattığı yıkıma işaret edildi. Raporu metnin sonunda indirebilirsiniz. Açıklamanın tamamı şu şekilde:

ŞEKERDE KRİZİN VE PAHALILIĞIN NEDENİ ÖZELLEŞTİRME

2018’de 10 şeker fabrikası özelleştirildi. TÜRKŞEKER’in özelleştirme öncesi şeker üretimindeki payı yüzde 65 ilken bu oran bugün yüzde 35’e geriledi. Kamunun bu pay ile piyasada şeker fiyatlarını düzenleme olanağı yoktur.

ÖZELLEŞTİRME OLMASA ŞEKER EN AZ YARI FİYATI OLACAKTI

Şeker fiyatları şeker üreten şirketler tarafından serbestçe belirleniyor. Özel sektör tarafından üretilen şeker fiyatı kamunun ürettiğinin en az iki katı olarak belirlenmektedir. Yani bugün özelleştirmeler olmasında şeker fiyatları en az yarısı kadar olacaktı. 

ÜRETİM BİTTİ, İHTALAT BAŞLADI

2020 yılında 23 milyon ton olan şeker pancarı üretimi yüzde 21 oranında azalarak 18,3 milyon tona düşmüştür. Buna paralel olarak üretilen pancar şekeri de yüzde 25 oranında azalarak 3,1 milyon tondan 2,3 milyon tona gerilemiştir.

KAMULAŞTIRMA HEMEN ŞİMDİ

Şeker’de ve genel olarak yaşanan gıda krizinde çözüm özelleştirilen kamu birikimlerinin geri alınmasıdır, hemen şimdi kamulaştırılmalıdır. Emperyalist tekellerin, çok uluslu şirketlerin tarım ve topraklarımız üzerindeki tahakkümü sona erdirilmeli, bu şirketler kovulmalıdır. Kamu kaynakları üreticilerin korunması için harcanmalıdır.