180 milyon yıllık mağaraya otel inşaatı

180 milyon yıllık mağaraya otel inşaatı

Kırklareli’ndeki 180 milyon yıllık, tarihi ve kültürel anlamda uluslararası öneme ve biyokültürel çeşitliliğe sahip Dupnisa mağarası, otel inşaatı tehlikesi altında.
Milyonlarca yıl boyunca yüzlerce canlıya ev sahipliği yapan mağara, bugün bir otel projesi sebebiyle tehdit altında. İktidarın rantçı inşaat politikalarının yeni bir yansıması olarak, Kırklareli’nde canlı çeşitliliği sebebiyle özel koruma altında bulunan 180 milyon yıllık mağara, otel projesi için inşaat alanına çevrilmeye çalışılıyor. Konu hakkında mağaracılık dernekleri açıklama yaparken, basın açıklamasını da Solsiyaset.org Editörü Gül Pekdoğan okudu. Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Değerli basın emekçileri, değerli doğa dostları, 17 tane Mağaracılık Derneği ve kulübü adına Mağaracılık Federasyonu basın sözcüsü olarak basın açıklamamızı yapmaktayım.

Bugün burada 180 milyon yıllık Dupnisa Mağarası, inşaat tehdidiyle karşı karşıya. Mağaranın önündeki İl Özel İdaresi’ne ait arazilerde apart otel inşaatı hukuksuz bir şekilde devam ediyor.

Dupnisa Mağarası ve çevresi ulusal ve uluslararası biyolojik çeşitlilik envanterinde önemli bir noktadır. Trakya Üniversitesi tarafından düzenlenen raporda tespit edildiği gibi  bu yarasa türlerinden 28’i (% 73,6) Trakya’da yer almakta olup,  bu yarasa türlerinin yüksek öncelikli korunma statüleri vardır. Ayrıca inşaat yapılan alanda endemik 133 bitki kaydedilmiştir Dupnisa’ ya yapılan bu otel projesi ile biyo-çeşitlilik ciddi zarar görecektir.

Dupnisa Mağarası ve çevresi eko sistemi, biyolojik çeşitliliği üzerinde geri dönülmez sonuçlar doğacaktır!     

03.09.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile mağara koruma alanı 10.630 dekara çıkarıldığından Araştırma Geliştirme Hukuk Komisyonu tarafından Dupnisa’da yapılan otel projesi tekrar ele alınmış ve Komisyon raporunda inşaatın hemen durdurulması gerektiği belirtilmiştir.

 Mağaracılık Federasyonu dahil birçok kurum da inşaatın durdurulması gerektiği yönünde görüş bildirmiştir.   

Bunun üzerine Kırklareli İl Genel Meclisi tarafından 08.10.2021 gün ve 227 sayılı kararı ile, imar değişikliği yapılmış ve inşaatın durdurulmasına karar verilmiştir.

Birçok kurumun ortak görüşü ve Araştırma Geliştirme Komisyonu raporu ile uyumlu olan Dupnisa Mağarasını koruyacak İl Genel Meclisi Kararı ne yazıkki Kırklareli Valisi tarafından onaylanmamıştır. 

Hukuksuz, doğa katili inşaatı durduran İl Genel Meclisi Kararının Kırklareli Valisi tarafından onaylanmaması üzerine inşaat tüm hızıyla yeniden başlamıştır.

Kırklareli Valiliği red gerekçesi olarak, söz konusu otel için 3. Kişilerle yapılan Yap-İşlet-devret sözleşmesini gerekçe göstermiştir. Ancak Valiliğin atladığı önemli bir gerçek vardır, inşaat henüz başlangıç aşamasındayken bu işten dönülmelidir. Zira 180 milyon yıllık Dupnisa Mağarasının uğrayacağı zarar yanında 3. Kişilerin zararı kamu yararı açısından bahis dahi edilmemelidir.

Birçok kuruluş tarafından ve bizzat Devlet otoritesi kurumları tarafından da kabul edildiği üzere devam eden inşaat Dupnisa Mağarasını, Mağarada yaşayan özellikle yarasaları ve diğer canlı yaşamını, bir çok endemik bitki türünü tamamen yok edecektir.

Kırklareli Valisine açık çağrımızdır, başka Dupnisa Mağarası yok. Bir an önce bu inşaat durdurulmalıdır. 

180 milyonda oluşan Dupnisa Mağarası bir otel projesine feda edilmemesi için Mağaracılık Federasyonu ve tüm aşağıda imzası bulunan dernekler olarak Dupnisa Mağarasını korumak için tüm yasal yollara başvurmak öncelikle vatandaşlık görevimizdir.

Dernekler

 •  Anadolu Speleoloji Grubu Derneği (ASPEG)
 • Boğaziçi Uluslararası Mağara Araştırma Derneği (BUMAD)
 • Ege Mağara Araştırma ve Koruma Derneği (EGEMAK)
 • Eskişehir Mağara Araştırma Derneği (ESMAD)
 • İzmir Mağara Araştırma Derneği (İZMAD)
 • Mağara Araştırma Derneği (MAD)
 • Mağara Araştırma Derneği – Bursa Şubesi
 • Toros Antalya Mağara Araştırma ve Koruma Derneği (TAMAK)

Üniversite Kulüpleri (Danışma Kurulu)

 • Akdeniz Üniversitesi Mağara Araştırmaları Topluluğu (AKÜMAK)
 • Anadolu Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü (ANADOSK)
 • Ankara Üniversitesi Mağara Araştırma Birimi  (ANÜMAT)
 • Boğaziçi Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü (BÜMAK)
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Mağara Araştırma Kolu (DEUMAK)
 • Ege Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü (EMAK)
 • Hacettepe Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü (HÜMAK)
 • İstanbul Teknik Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü (İTÜMAK)
 • Uludağ Üniversitesi Mağara Araştırmaları Spor Topluluğu (UMAST)