Devrim Yolunda Kesintisiz 50 Yıl

Devrim Yolunda Kesintisiz 50 Yıl

Mahir Çayan ve yoldaşlarının Kızıldere’de devrim yolunda faşist cunta tarafından katledilmelerinin ardından tam 50 yıl geçti. Fakat on’ların yolculuğu Kızıldere’de kalmadı, Türkiye’de devrimi, devrimciliği siyasetin hakikati, Türkiye toplumunun yegane kurtuluş umudu haline getirdi. 50 yıldır Amerikancılığa, faşizme, işbirlikçiliğe karşı, kapitalizmin zehrini işaret etmekten geri durmayan, mücadeleyi her konjonktürde sistemin kendisine taşıma mücadelesi veren devrim yolcuları ülkenin kutup yıldızı olmaya devam ediyor.

Yarım asır önce egemenlerin Kızıldere’de bitirmeye çalıştıkları umut, her on yılda güçlenerek, köklenerek bu ülkenin yegane devrimci hareketini oluşturdu. On’lar yüzler, binler, milyonlar oldu. Bugün SOL Parti, yarım asrın ardından yine Mahir ve arkadaşlarının bağımsızlık ve devrim mücadelesinin siyasetini örmeye devam ediyor.
SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, Birgün gazetesinde ‘On’ların Fikriyle Yaşıyor ve Yaşayacak’ başlıklı yazısında, süregelen yolculuğa şu şekilde atıf yapıyor:

“Mahir Çayan’ın en önemli fikri mirası emperyalizmle bütünleşmiş sömürü düzenine karşı mücadele çizgisidir. Ve bu çizginin en belirgin özelliği sınıflar mücadelesi doğrultusunda olmasıdır. Bugün bu karanlık rejimden çıkışın yolu da bu devrimci fikirlere dayanan sosyalist SOL bir mücadelede bulunabilecek.”

SOL Parti Kızıldere’nin 50. yılını ülkenin her yerinde eylem ve etkinliklerle anıyor. Halkı ehveni şerlerle ikna etmeye çalışan eski faşist, eski islamcı eski liberallerden oluşan bir güruha karşı, bugünün genç kuşağına yalnız ve seçeneksiz olmadıklarını, devrimciliğin ,eskimeyen bir geleneğin bu toprakların en güçlü, en direngen geleneği olduğunu hatırlatmaya devam ediyor.