Fındığa Sahip Çıkmak İşgale ve Soyguna Hayır Demektir

Fındığa Sahip Çıkmak İşgale ve Soyguna Hayır Demektir

SOL Parti’nin Fatsa’da gerçekleştireceği Fındık Mitingi için Fatsa İlçe Örgütü çağrı yaptı ve miting çalışmalarına başladı. İlçe Örgütü adına söz alan fındık üreticisi Cemil Ceylan, fındıkta yaşanan sömürüye dikkat çekerek tüm Fatsa ve Ordu halkını mitinge davet etti.

İnsanca Yaşamak İçin Birleşelim

Ceylan, insanca yaşam hakkı için mücadele çağrısında bulunarak şunları ifade etti: “Artık üretemiyoruz, geçinemiyoruz. Gübreye bir yıl içinde yüzde 300 zam geldi, mazot yüzde 250’in üzerinde zamlandı. Hakkımızı, emeğimizin karşılığını istiyoruz! Hakkımızı almak için, 24 Temmuz’da bu meydanda olacağız.

20 yıllık iktidarları boyunca  emekçilere yoksulluktan sefaletten başka kader biçmeyenler bir avuç para babasına saltanat vaat ediyor. Ama artık yeter! Bu saltanata, haramilerin saltanatına yeter diyoruz, insanca yaşama hakkımıza sahip çıkmak için mücadele çağırıyoruz.”

Biz Üretiyoruz Tefeciler, Tekeller Kazanıyor

Diğer yandan fındık üreticisi olan milyonlarca insanın geçinemediğine vurgu yapan Ceylan, “Burada Adapazarı’ndan Rize’ye, Giresun’dan Ordu’ya geçimini fındıktan sağlayan 8 milyon kişiden söz ediyoruz. Görmedikleri, duymadıkları, hesaba katmadıkları milyonlardan söz ediyoruz. Dünyadaki her 4 fındıktan 3’ünü biz üretiyoruz, ama biz kazanmıyoruz. Emperyalist tekel Ferrero kazanıyor, tefeciler kazanıyor.” diyerek emperyalist tekellerin sömürüsüne işaret etti.

Topraklarımız İşgal Altında

Son olarak Ceylan 24 Temmuz’da yapılacak olan Fatsa Mitingi’ne çağrıda bulundu:

“Tüm yurtsever insanlarımıza sesleniyoruz. Bu sadece fındığın değersizleştirilmesi meselesi değil. Fındık değersizleşiyor, toprağımız değersizleştiriliyor. Köylü topraklarından sürülüyor, bu topraklar başta Ferrero olmak üzere tekellerin eline geçiyor. Bir İngiliz şirket siyanürlü maden faaliyetiyle toprağımızı zehirliyor. Adeta topraklarımız işgal altında, emeğimiz, geleceğimiz işgal edilmiş durumda.

24 Temmuz’da Fatsa Meydanı’nda Buluşalım

O yüzden fındığa sahip çıkmak, toprağa sahip çıkmaktır, emeğe sahip çıkmaktır, memlekete sahip çıkmaktır. Gelin arkadaşlar, bu ülkenin yurtsever insanları 24 Temmuz’da Cumhuriyet Meydanı’nda omuz omuza olalım.”