Hacettepe İşçileri: Atılan İşçiler Geri Alınsın!

Hacettepe İşçileri: Atılan İşçiler Geri Alınsın!

Sosyal-İş sendikasında örgütlü Hacettepe Üniversitesi işçileri bugün Sıhhiye Merkez Kampüsü’nde işten çıkarmalara son verilmesi, işten çıkartılan işçilerin geri alınması ve toplu iş sözleşmesinin tüm işçilere adil olarak uygulanması talebiyle basın açıklaması gerçekleştirerek eylemlilik süreci başlattı. SOL Parti de eyleme katılarak işçilerin haklı mücadelesine omuz verdi.

Eylemde açıklama yapan Sosyal-İş Genel Başkanı Celal Uyar üniversite rektörlüğünün başlattığı işçi kıyımına tepki göstererek “Üniversiteler ticarethane değil, evrensel insan haklarının öğretildiği evrensel kurumlardır. Çalışma hakkı evrensel bir insan hakkıdır, bu hakkı engellemek de insan hakkı ihlalidir. Rektörü bu hak ihlalinden vazgeçmeye davet ediyoruz. İşten çıkarılan işçiler derhal işlerine geri dönmeli, sözleşme ayrımsız olarak tüm işçilere uygulanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Sözleşme Uygulanmıyor

Eylül 2021’de Hacettepe Üniversitesi ve Sosyal-İş Sendikası arasında 2. Dönem Toplu İş sözleşmesi imzalanmasına rağmen rektörlük sözleşmeyi uygulamamakta diretiyor. Sözleşmede ücret zammı ve diğer parasal hükümler işçilerin bir kısmına uygulandığı halde Hacettepe Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan işçilere uygulanmıyor. Pandemi koşullarında kısa çalışma ödeneğine mahkum edilerek borçlanan işçiler rektörlük tarafından sefalet ücretine mahkum edildi. Sosyal-İş Sendikası daha önce üniversite kampüsünde bir eylem gerçekleştirerek rektörlüğü sözleşmeyi uygulamaya davet etmiş ve süreci yargıya taşımıştı.

Hem İşçi Kıyımı Hem De Zarar Ettir/Özelleştir Politikası!

Diğer taraftan Hacettepe Üniversitesi 12’si 2021 Aralık ayında, 12’si de Şubat ayında olmak üzere toplam 24 sosyal tesis çalışanı işçiyi işten çıkardı. İşçilere gönderilen ihtarnamede gerekçe olarak döviz kurunda yaşanan artış ve gıda sektörünün bundan olumsuz etkilenmesi sebebiyle oluşan faaliyet zararı gösterildi. İşçiler ise idarenin temel mal alımlarını yapmayarak ilgili birimlerin bilinçli bir şekilde zarar ettirildiğini ve bu şekilde işten çıkarma gerekçesine zemin oluşturulduğunu belirtiyorlar. Ayrıca Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’nün işletme zararı kaydederek özelleştirmelerin önünü açmak istediği de söylentiler arasında. Rektörlük üniversite olmanın gereklerini terk ederek basit kâr-zarar tabloları çerçevesinde ticarethane gibi hareket ediyor.

Bütün bu saldırılara karşı talepleri karşılanana kadar örgütlü bir şekilde mücadele edeceklerini belirten Hacettepe işçileri; öğrencileri, akademisyenleri ve tüm kamuoyunu dayanışmaya çağırıyor.