İşleyen: Meydanların Çağrısı Ortak Mücadele

İşleyen: Meydanların Çağrısı Ortak Mücadele

SOL Parti Başkanlar Kurulu Önder İşleyen’in 1 Mayıs Değerlendirmesi

Eşitsizliklerin derinleştiği, pahalılık ve yoksulluğun her geçen gün yoğunlaştığı bir ekonomik bunalım içindeki toplumun yükselen talepleri 1 Mayıs alanlarındaki ruha sinmiş gibiydi ki bu en aşikâr şekilde zuhur eden tartışmasız bir düzen değişikliği talebiydi!

Türkiye’de 1 Mayıs mitinglerini özel kılan şeylerden birisi, iktidarın özellikle de son Gezi kararıyla ilan ettiği yeni OHAL’e karşı yükselen barikatı sembolize etmeleriydi. 1 Mayıs meydanları açlık ve kıtlık düzenini yeni baskılarla sürdürmeye çalışan düzene ve onun yeni baskı ve zorbalık altında gerçekleşeceği açık olan seçimlerle ülkenin kaderine el koyma girişimine karşı duracak bir iradeyi ortaya koydu.

Geçen yıllara nazaran daha yaygın ve kitlesel gerçekleşen 1 Mayıs’lara SOL Parti de 64 farklı noktada katılım gösterdi. 1 Mayıs 2022, siyaset alanının Parlamento muhalefetinin sınırlarına hapsedilmesiyle yaratılan donukluğu kıracak bir potansiyelin ortaya çıkması bakımından da önemli oldu.

Bu anlamıyla, ülkenin güçlü ve yaygın muhalefet birikiminin bir ifadesi olarak dikkate değerdi. AKP iktidarına karşı topyekûn mücadelede ve önümüzdeki seçimleri de içerecek süreçte başarılı olabilmek 1 Mayıs meydanlarını dolduran potansiyelin siyasette kazanacağı etkinlikle doğrudan ilişkili olacaktır. Bu anlamda sorumluluğumuz, şimdi 1 Mayıs’ın sonrasında, meydanlardaki ‘eşitlik, adalet ve özgürlük’ taleplerinin taşıyıcısı olacak bir siyaset zemininin, SOL bir çıkışın güçlü ve kararlı bir biçimde ortaya konulması olacaktır. Önümüzdeki sorumluluğumuz 1 Mayıs meydanlarına damga vuran düzen değişikliği talebini siyaset alanına taşımak üzere sosyalist SOL’un ortak bir mücadele zeminini yaratacağız.

Önder İşleyen

SOL Parti

Başkanlar Kurulu Üyesi