SOL Parti’den TÜSİAD Açıklaması: Egemen sınıflarla emekçi halkın çıkarları uzlaşmaz

SOL Parti’den TÜSİAD Açıklaması: Egemen sınıflarla emekçi halkın çıkarları uzlaşmaz

SOL Parti, TÜSİAD’ın dün yaptığı açıklamaya yönelik olarak görüşlerini paylaştı. TÜSİAD’ın, laiklik, demokrasi ve ekonomik istikrar başlıkları üzerinden Saray rejimine yönelik eleştirilerinin değerlendirildiği açıklamada, TÜSİAD’ın 19 yıllık AKP rejiminin tahakkümündeki rolü ve suç ortaklığına işaret edildi. Bunun yanı sıra, AKP sonrası dönemin hem emekçilerin hem sermaye sınıfının ortak yararına olamayacağı tespiti yapılarak, muhalefeti tarafını belirlemeye çağırdı. SOL Parti, açıklamasını,; “Resmi muhalefet safını belirlemelidir. Bizim safımız belli. Biz mücadeleye hazırız!” vurgusuyla bitirdi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde;

İnsanca yaşama özlemiyle, daha çok sömürme hırsını uzlaştırmak mümkün mü?
Gelecek İçin Mücadeleye Hazırız

Kullanım ömrü tamamlanan Erdoğan’ı eski ortakları bir bir terk ediyor. Son olarak TÜSİAD da ayrılığını açıkladı.

AKP sonrası yeni düzen için pozisyon alan TÜSİAD, sermayenin çıkarlarını hakim kılmak üzere bir adım attı. Gelecek için demokrasi ve hukuku dilinden düşürmeyen TÜSİAD’ın memleketin bu hale gelmesindeki ağır vebali unutulmamalıdır!

TÜSİAD’a üye şirketler AKP döneminde rekor kârlar açıkladı. Sıkıştıklarında vergi borçları silindi, zenginleştiler. İhracatın %85’ini bu kesimler gerçekleştirdi ve kilit sektörlerdeki hakimiyetlerini pekiştirdiler. Özelleştirilen kamu iktisadi teşebbüslerinin çoğunluğunu TÜSİAD üyeleri ele geçirdiler.

Buna karşın tek adam yönetiminin taşları döşenirken destek verdiler. Fiili şeriat rejimine geçişe kayıtsız kaldılar. Grev yasaklarını ve toplumsal muhalefetin sindirilmesini keyifle alkışladıkları bir devri-saadet dönemi yaşadılar.

Şimdi bu yolun sonuna gelindi! TÜSİAD şimdi yeni kurulacak düzenin de kendisi için bir devr-i saadet dönemi olması için muhalefet blokunu yeni bir oyuna davet ediyor!

TÜSİAD üyelerinin inşa etmeye çalıştığı gelecek; sendikalaşmanın şimdiki gibi düşük seviyelerde tutulduğu, vergi yükünün zenginlere değil tabana yayıldığı, sermaye tahakkümünün devam ettiği bir gelecektir.

Egemen sınıflarla emekçi halkın çıkarlarını uzlaştırmak mümkün olmadığına göre, resmi muhalefet safını belirlemelidir.

Bizim safımız belli.

Biz mücadeleye hazırız!

Emekçi halkımız, işçiler, köylüler bu karanlık iktidarı ve bu köhne düzenin tüm para babalarını, sömürücü zorbalarını yenmek için birleşelim.