Sosyalist Güç Birliği TMMOB’yle Görüşme Gerçekleştirdi

Sosyalist Güç Birliği TMMOB’yle Görüşme Gerçekleştirdi

Geçtiğimiz günlerde TTB’yi ve KESK’i ziyaret eden Sosyalist Güç Birliği, bugün de Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’yle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye TMMOB’den Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 2. Başkan Selçuk Uluata, Genel Sekreter Dersim Gül ve Yürütme Kurulu Üyeleri; Sosyalist Güç Birliği’nden ise Yürütme Heyeti Üyeleri İsmail Hakkı Tombul, Ozan Yılmaz, Ercan Bölükbaşı ve temsilci Cengiz Kılıçer katıldı.

Diğer görüşmelerde olduğu gibi TMMOB ile yapılan görüşmede de Sosyalist Güç Birliği’nin çağrı metni olan “Geleceğimize Birlikte Sahip Çıkalım” metni paylaşıldı ve Türkiye’nin güncel politik durumu hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Sosyalist Güç Birliği üyeleri önümüzdeki seçimlerin Türkiye için kritik bir eşik olduğunu ve dolayısıyla mevcut rejimin yenilmesinin birinci görev haline geldiğini belirttiler. Fakat bugüne kadar kaybedilen bütün kazanımların tekrar sağlanabilmesinin ancak mücadeleyle mümkün olabileceğini ifade ettiler. Sosyalist Güç Birliği’nin 4 partinin girişimiyle oluştuğuna ama henüz tamamlanmadığına değinirlerken; birliğin Türkiye’nin devrimci dönüşümü için mücadele etmek isteyen bütün yurttaşlara, kurumlara ve örgütlere bir zemin oluşturması için açığa çıktığının altını çizdiler. Bu çerçevede TMMOB’nin de en başından beri sahip olduğu mücadeleci zeminin önemini vurguladılar.

Diğer yandan TMMOB adına Emin Koramaz da toplantıda konuşulan rejim tahliline katıldıklarını ve Türkiye’nin dönüşümü için gereken mücadele değerlerine bütün üyelerinin sahip çıktığını belirtti. Laiklik, kamuculuk gibi toplumsal ilkelerin sonuna kadar savunulması gerektiğini ifade eden Koramaz; ülkenin politik, ekonomik, ekolojik ve toplumsal alanlarının bahsedilen ilkelerle tekrar kurulabilmesi için mücadele etmek gerektiğini vurguladı. Önümüzdeki süreçte verilecek mücadelelerde daha öncekilerde olduğu gibi TMMOB’un da sorumluluk taşıyacağına işaret etti.