Sosyalist Güç Birliği TTB’yi Ziyaret Etti

Sosyalist Güç Birliği TTB’yi Ziyaret Etti

Sosyalist Güç Birliği, 20 Ağustos’ta yaptığı basın toplantısıyla yola çıktığını ilan ettikten sonra emek ve meslek örgütleriyle görüşmeler gerçekleştirmeye başladı. Bugün Türk Tabipleri Birliği ile Sosyalist Güç Birliği arasında yapılan görüşmede Türkiye’nin toplumsal, siyasal ve ekonomik durumu konuşulurken mücadele olanaklarının da altı çizildi. Görüşmeye TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut ile Sosyalist Güç Birliği Yürütme Heyeti Üyeleri İsmail Hakkı Tombul ve Ozan Yılmaz katıldı.

Görüşmede Sosyalist Güç Birliği’nin “Ülkemizin Geleceğine Birlikte Sahip Çıkıyoruz” başlıklı çağrı metni paylaşıldı. Türkiye’nin içinde bulunduğu kritik dönemden ve AKP’nin yarattığı rejimin sonuçlarından bahsedildi. Özellikle sağlık alanı ve sağlık sistemindeki sorunlar üzerine de değerlendirmeler yapıldı. TTB’nin başta pandemi dönemi olmak üzere en başından beri emekçi halktan yana verdiği mücadelenin öneminin altı çizildi. Sosyalist Güç Birliği yürütme heyeti üyeleri ülkenin içinde bulunduğu dönemden çıkış yolu için gereken sorumluluğu üstleneceklerini belirtirken; Vedat Bulut da önümüzdeki süreçte verilecek mücadeleyi birlikte büyüteceklerini ifade etti.